Green Activities

TARF-MOU-DIW-2021.jpg

ลงนาม MOU โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม…
Read more...

TARF-Liquid-Blending-Gold-Level-2019.jpg

TARF ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2562

   บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ใน “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น…
Read more...

ทีเออาร์เอฟออกบูธกับบริษัทไทยบริดจสโตนปี61.jpg

TARF ร่วมออกบูธงานสัปดาห์ความปลอดภัย ที่บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี

   เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2561 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ร่วมออกบูธในวันสัปดาห์ความปลอดภัยที่ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (โรงงานหนองแค) จังหวัดสระบุรีซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานและผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยมีกิจกรรมที่สามารถร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลมากมายที่บริษัทฯ เตรียมมาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
Read more...

ทีเออาร์เอฟร่วมกิจกรรมมชปี61.jpg

แนะนำบริษัท TARF ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกตเวทิตาจิต ของภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์และได้แนะนำข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการของบริษัทฯ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
Read more...

ทีเออาร์เอฟรับรางวัลกรมโรงงานอุตสาหกรรมปี61.jpg

TARF ได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง 3 กิจกรรม

   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ของกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด…
Read more...

ทีเออาร์เอฟออกบู๊ทกับโตชิบา.jpg

TARF ร่วมออกบู๊ทงานสัปดาห์ความปลอดภัยที่ บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จ.ปราจีนบุรี

   เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ร่วมออกบู๊ทในวันสัปดาห์ความปลอดภัยที่บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก โดยมีกิจกรรมที่สามารถร่วมสนุกเป็นคู่…
Read more...

คณะเยี่ยมชมจาก-DIKI.jpg

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด จากโรงงานจังหวัดชลบุรี และโรงงานจังหวัดระยอง…
Read more...

TARFร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลามไหว้ศาลหลวงเตี่ย.jpg

TARF ร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลาม และไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรฯ กับชุมชนมาบชลูด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

   บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญข้าวหลาม และไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กับชุมชนมาบชลูดและชุมชนมาบชลูดชากกลาง เนื่องในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ซึ่งเป็นพิธีฉลองศาลหลวงเตี่ย และศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลังใหม่ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม…
Read more...

TARFสนับสนุนทุนรองเท้านักเรียนอบตหัวหว้า.jpg

TARF สนับสนุนทุนจัดหารองเท้านักเรียน ร่วมกับ อบต.หัวหว้า เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

   เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ได้ร่วมสนันสนุนเงินสำหรับเป็นทุนในการจัดหารองเท้านักเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 คำขวัญวันเด็กประจำปี 2561…
Read more...

TARF_MTP_Y_FC_Happy_new_year2018.jpg

TARF ร่วมกับ Maptaphut youth football club จัดกิจกรรม Happy New Year 2018

   บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ร่วมกับ ชมรม maptaphut youth football club ได้จัดงาน Happy new year 2018 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่…
Read more...